Truck_Iso

Certifikát ISO 28000:2007

Norma stanovuje požadavky a postupy pro mezinárodní společnosti v dodavatelských a logistických
řetezcích.

Certifikát ISO 28000 pro dodavatelský řetězec

Norma ISO 28000:2007 stanovuje pravidla pro bezpečnost dodavatelského řetězce, který zahrnuje
osoby, infrastrukturu, dopravní prostředky a jiné.

Norma pomáhá firmám identifikovat rizika, která mohou vést k fyzickému ohrožení jejich zboží,
například formou pašování, celních a daňových úniků, poškození, krádeží a podobně.
S pomocí standardu ISO 28000:2007 lze takovým situacím zabránit a vytvořit protiopatření běžně
dostupnými prostředky, jako jsou například:

  • řízené přístupy zaměstnanců do prostorů a vybraných informačních systémů
  • kamerové systémy
  • popis odpovědností
  • kontrolní činnosti zejména při manipulaci se zbožím (přijetí a expedice zboží, výroba apod …)
  • 7 bodová inspekce kontajnerů resp. návěsů 
  • bezpečnostní řád pro zaměstnance, externí dodavatele, návštěvy….
  • klíčový řád
  • definování bezpečnostních zón
  • fyzická ochrana prostorů a logistiky

Společnosti s certifikovaným systémem mají výhodu v procesu certifikace AEO, což je významnou
výhodou zejména pro firmy zabývající se exportem a importem mimo EU.