Historie | Bureau Veritas

Historie společnosti BUREAU VERITAS

Odkud jsme vyšli…

Informační kancelář v oblasti námořního pojištění založená v Antverpách v Belgii roku 1828 měla jednoduché poslání: dávat pojistitelům lodí aktuální informace o pojistném používaném v obchodních centrech a poskytovat přesné informace o stavu lodí a zařízení.

V roce 1829 se společnost přejmenovala na Bureau Veritas, přijala symbol Pravdy za své oficiální logo a vydala svůj první rejstřík přibližně 10 000 lodí. V roce 1833 se hlavní sídlo přestěhovalo z Antverp do Paříže, kde byla zřízena pobočka v roce 1830.

Společnost šla od úspěchu k úspěchu a expandovala do nových oblastí, jako například do „kontroly materiálů“ v oblasti kontroly železa a oceli v rychle se rozvíjejícím železničním průmyslu i kontroly zařízení továren. V roce 1922 francouzská vláda pověřila společnost Bureau Veritas prováděním oficiálních kontrol způsobilosti civilních letadel k letu. Ani automobilový průmysl nezůstal opomenut: společnost Bureau Veritas vytvořila v roce 1927 službu pro provádění kontrol autobusů a nákladních vozidel.

... Kam jdeme
Co jsme od té doby vytvořili? Víceúčelový produkt pro úspěšnou budoucnost.

Jestliže se chcete seznámit s historií podrobněji, klikněte níže:

Zrození společnosti, 1828

Získávání širšího okruhu zákazníků, 1830-1980

Expanze podnikání, 1980-1990

Strategická vize a akvizice, 1990-2000

Budování pevných platforem pro růst, od roku 2000 dále

Ukazování cesty

Založení firmy: 1828
V zimě roku 1821 zuřily v Evropě prudké bouře, které způsobily přibližně 2000 ztroskotání lodí, při kterých přišlo o život 20 000 lidí. Situace pojišťoven byla katastrofální. Většina z nich zbankrotovala a pro ty, které přežily, byla konkurence nováčků na trhu obzvláště nelítostná. A právě v tomto kritickém období dva pojistitelé, Alexandre Delehaye a Louis van den Broek a pojišťovací zprostředkovatel Auguste Morel, založili Bureau de Renseignements pour les Assurances Maritimes (Informační kancelář pro námořní pojištění).

Firma založená v Antverpách (Belgie) roku 1828 měla jednoduché poslání: dávat pojistitelům lodí aktuální informace o různém pojistném používaném v různých obchodních centrech a poskytovat všechny informace nezbytné pro určení úrovně důvěry v lodě a zařízení.

Avšak tím, co firmu odlišovalo od konkurence, byla její nová metodologie.

Společně s typem plavby, kterou loď mohla provádět, byla každé lodi přidělena úroveň rizika (3/3, 2/3, 1/3). Toto číslo bylo získáno zvážením konstrukce lodi, jakosti materiálů, pevnosti základní konstrukce, stáří, předcházejících nehod a stavu údržby trupu a lanoví a plachtoví.

V roce 1829 byla společnost přejmenována na Bureau Veritas, došlo k vydání prvního rejstříku – který obsahoval 10 000 lodí – a jako znak společnosti byl přijat symbol Pravdy.