Historie Bureau Veritas

Historie společnosti BUREAU VERITAS

Odkud jsme vyšli…

Informační kancelář v oblasti námořního pojištění založená v Antverpách v Belgii roku 1828 měla jednoduché poslání: dávat pojistitelům lodí aktuální informace o pojistném používaném v obchodních centrech a poskytovat přesné informace o stavu lodí a zařízení. 

V roce 1829 se společnost přejmenovala na Bureau Veritas, přijala symbol Pravdy za své oficiální logo a vydala svůj první rejstřík přibližně 10 000 lodí.

V roce 1833 se hlavní sídlo přestěhovalo z Antverp do Paříže, kde byla zřízena pobočka v roce 1830.

Společnost šla od úspěchu k úspěchu a expandovala do nových oblastí, jako například do „kontroly materiálů“ v oblasti kontroly železa a oceli v rychle se rozvíjejícím železničním průmyslu i kontroly zařízení továren. V roce 1922 francouzská vláda pověřila společnost Bureau Veritas prováděním oficiálních kontrol způsobilosti civilních letadel k letu. Ani automobilový průmysl nezůstal opomenut, v roce 1927 vytvořila službu pro provádění kontrol autobusů a nákladních vozidel.

... Kam jdeme

  • Co jsme od té doby vytvořili? Víceúčelový produkt pro úspěšnou budoucnost.Avšak tím, co firmu odlišovalo od konkurence, byla její nová metodologie.

  • Společně s typem plavby, kterou loď mohla provádět, byla každé lodi přidělena úroveň rizika (3/3, 2/3, 1/3). Toto číslo bylo získáno zvážením konstrukce lodi, jakosti materiálů, pevnosti základní konstrukce, stáří, předcházejících nehod a stavu údržby trupu a lanoví a plachtoví.
  • V roce 1829 byla společnost přejmenována na Bureau Veritas, došlo k vydání prvního rejstříku – který obsahoval 10 000 lodí – a jako znak společnosti byl přijat symbol Pravdy.