logistic

IFS LOGISTICS

Kvalita potravin pod kontrolou i během přepravy

Pro koho je standard IFS logistics určen?

Standard IFS logistics se týká všech logistických operací (příjem, skladování, manipulace, přeprava) a vztahuje se na všechny oblasti přepravy (od kamionové až po leteckou) a na výrobky uchovávané při teplotě prostředí i ty, které musejí být uchovávané ve stálé teplotě. Norma umožňuje certifikovat distributory potravinářských a ostatních výrobků a obě tyto skupiny dále dělit podle vlastností jednotlivých výrobků. Standard se nevztahuje na přírodní zdroje (kapalné, plynné a pevné), farmaka na předpis, výbušniny a munici a odpady. Dále nemohou být certifikovány provozy, které zpracovávají potravinářské nebo nepotravinářské výrobky, s výjimkou zmrazování /rozmrazování, které je poskytováno jako služba; a společnosti, které pouze dováží a obchodují s výrobky (bez fyzické manipulace s nimi) – pro ty je určen standard IFS Broker; a společnosti zabývající se přepravou živých zvířat.

 • Norma IFS Logistics, verze 2.2 | Obory výrobků potravinářské zboží

  • Červené a bílé maso, drůbež a masné výrobky
  • Ryby a výrobky z ryb
  • Vejce a vaječné výrobky
  • Mléčné výrobky
  • Ovoce a zelenina
  • Výrobky ze zrní, cereálie, pečivo, cukrářské výrobky, snacky
  • Kombinované výrobky
  • Nápoje
  • Oleje a tuky
  • Suché výrobky, další přísady a potravinové doplňky
  • Krmiva pro  zvířata
 • Norma IFS Logistics, verze 2.2 | OBORY VÝROBKŮ NEPOTRAVINÁŘSKÉ ZBOŽÍ

  • HPC – Prostředky pro domácnost a pro osobní hygienu (kosmetika, čistící prostředky, drogerie)
  • Obalové materiály

  • Elektrická a eletronická zařízení (bílé zboží, televizory, počítače, kamery, lampy, žárovky, atd.)

  • Domácí potřeby - mimo HPC (stolní nádobí, příbory, sklenice, atd.)

  • Média (noviny, časopisy, knihy, CD, DVD, software, počtačové hry)

  • Nábytek

  • Nářadí a technické vybavení

  • Kancelářské potřeby

  • Hračky

  • Rostliny a květiny

  • Zahradnické potřeby

  • Další

 • Kombinovaný audit IFS logistics/IFS Broker

  Pokud se logistická společnost zabývá také brokerskými aktivitami, (dovoz, obchodování s výrobky, bez fyzické manipulace s nimi), může požádat o provedení kombinovaného auditu IFS Logistics a Broker. Informace o brokerských aktivitách (certifikovaných nebo necertifikovaných) bude vždy uvedena na certifikátu.

 • Povinnosti certifikovaných společností

  Společnost žádající o certifikát je povinna si ověřit, že vybraná certifikační společnost je akreditovaná k provádění auditů ve zvolené oblasti. 

  Společnost žádající o certifikát je povinna informovat certifikační společnost, která vydala certifikát o změnách nebo událostech, které by mohly ovlivnit schopnost plnit požadavky normy IFS -  – např. veřejné stahování výrobků – a to do 3 pracovních dní.

 • Doba auditu

  Doba trvání auditu se určuje na základě informací o auditované společnosti v závislosti na např. rozloze provozu, typu poskytovaných služeb, rozsahu auditu, počtu transportních a skladovacích jednotek, celkový počet zaměstnanců a podobně. 

  Minimální doba auditu je 1 den, tedy 8 hodin a alespoň 1/3 z celkové doby musí být strávena v provozu. V případě, že se jedná o pouze jeden druh služby nebo manipulace, je možno zkrátit dobu auditu na 6 hodin. Pokud se jedná o společnost s centrálou a pobočkami, je možno zkrátit čas auditu na 4 hodiny, pokud už auditem prošla centrála společnosti. 

 • Systém neohlášených auditů

  Certifikovaná společnost může zažádat o provedení neohlášených auditů a to 16 týdnů před a 2 týdny po platnosti poslední kontroly. Firma si může během registrace do programu stanovit deset dnů, rozdělných do tří časových období, během kterých si nepřeje, provedení neohlášeného auditu a svou volbu musí zdůvodnit (závodní dovolená, sezonní špičky atd.) Pokud společnost do programu vstoupí dobrovolně a poté odmítne auditora do provozu vpustit, certifikační společnost má právo dvou dnů pozastavit platnost IFS certifikátu. Navíc bude účtována plná cena auditu a další audit bude naplánován pouze jako ohlášený.