Medailonek | Ing. Lukáš Emingr

Ing. Lukáš Emingr se dlouhodobě věnuje aktivitám spojeným s hledáním optimálních provozních podmínek budov a energetických systémů v nich. Jeho specializací je strategie provozování portfolia budov, komplexní facility management včetně definice požadované kvality služeb, podpůrné IT systémy a legislativní předpisy v oblasti správy budov a ekonomika spojená s provozem a správou nemovitostí.

V minulosti působil ve společnostech Strabag Property and Facility Services a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ve kterých se mimo jiné podílel na implementaci CAFM systémů a zaváděl  ISO 50001. Jeho cílem je uvádět budovy do stavu, který bude vyhovovat potřebám jejich uživatelů a zároveň do stavu ekonomicky i provozně optimálního a napravovat chyby a vady, kterých jsou nemovitosti bohužel často plné.