Medailonek | Ing. Miloslava Pošvářová

Ing. Miloslava Pošvářová zahájila pracovní technickou kariéru na mostním obvodě v Brně u Českých drah. Kontrolovala svářečské práce, nýtování konstrukcí. Po převratu spoluzakládala českou pobočku auditorské společnosti Mott MacDonald. Dělala supervize staveb pro Evropskou investiční banku. Od roku 2004 pracovala na výzkumných projektech, analyzovala závady a vzniklé poznatky zapracovávala do předpisů – převážně pro ministerstvo dopravy.

V průběhu let si doplnila kvalifikaci o soudního znalce, Mezinárodního svářečského inženýra IWE/CZ 07003 a FROSIO inspektora (protikorozní ochrana). Na ŘSD nastoupila v roce 2012, poté co Evropská unie zastavila České republice čerpání dotací z OPD kvůli předražování staveb. V současné době je velice uznávanou soudní znalkyní ve stavebnictví.