Medailonek | Ing. Miroslav Bílek

Ing. Miroslav Bílek pracuje v BUREAU VERITAS na pozici vedoucího oddělení facility managementu. Tomuto oboru se věnuje přes deset let a za tuto dobu získal mnoho zkušeností z různých oborů společností, pro které pracoval. Je odborníkem na procesní toky, řízení kvality dodávky služeb v oblasti facility managementu a na technickoekonomické rozhodování při obnovách stavebních prvků a technologií. Zároveň je velikým propagátorem zdravého selského rozumu ve všem, co dělá. A do toho spadá i facility management, o čemž Vás velmi rád přesvědčí na některé z našich akcí.