BV Award

Kultura bezpečnosti práce a BV AWARD

Připravte sebe i své manažery na řízení a udržení vysokého výkonu v oblasti bezpečnosti práce s využitím principů společenské a pracovní odpovědnosti. Připravte se společně na obratnou komunikaci, zadávání jasně vytyčených úkolů a cílů. Mezi klíčové kompetence patří schopnost motivovat, autenticita a vyvážené používání techniky vést a tlačit. Tímto způsobem přispějete k větší spokojenosti vašich zaměstnanců, zvýšíte efektivitu jejich práce, omezíte fluktuaci a zvýšíte jejich loajalitu.

Program zvýšení kultury bezpečnosti práce je určen pro:

 • Generální ředitele
 • Top management
 • Personální manažery a personální specialisty
 • CSR manažery
 • Majitele a jednatele menších a středních firem
 • Specialisty v oblasti BOZP/PO z výrobních, logistických a obchodních společností

Jaké jsou možnosti spolupráce?

 • Koučink
 • Rozhovory o chování zaměstnanců
 • Teambuilding se zaměřením na BOZP
 • Olympiáda bezpečnosti
 • Dny bezpečnosti
 • Rizikové analýzy
 • Školení první pomoci interaktivní formou
 • Tematické rozhovory se zaměstnanci o bezpečnosti
 • Rychlé analýzy rizik před provedením práce
 • Audity bezpečného chování
 • Defenzivní řízení vozidel
 • Work life balance

 

CHCETE ZJISTIT celkovÝ stav, silné stránky a slabá místa ve VašEm zavedeném systému a definovat prostor pro zlepšení?

BV AWARD

Vizí společnosti Bureau Veritas je poskytnout společnostem prostor pro zlepšování jejich systému bezpečnosti práce v souvislosti s jejich stávajících úrovní kultury bezpečnosti a tím prakticky dosáhnout bezpečnějšího a zdravějšího prostředí v této oblasti .

Hodnotí, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou podniku, nakolik je součástí každodenního života firmy, nakolik se v této oblasti angažuje vedení i řadoví zaměstnanci a nakolik je prostoupena do každodenních činností a chodu podniku.

Posuzují se jak tvrdá čísla jako počet nehod, politika a systém dokumentace, tak i měkké faktory jako povědomí a chování zaměstnanců, jejich angažovanost a způsoby vnitropodnikové komunikace. Zároveň poskytuje všem účastníkům informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti. V dvoukolovém hodnocení dochází jednak k sebehodnocení a potom k validaci zjištěných výsledků přímo v místě klienta.

Výhodou výstupu je vedle komplexnosti hodnocení i externí benchmarking a srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti.

Pro více informací o BV AWARD klikněte zde