BOZP

Bezpečnost zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro všechny zaměstnance jako hlavní priorita 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci a realizaci omezí ohrožení nebo poškození lidského zdraví na minimum.

Nedodržování požadavků zákonných předpisů z této oblasti může mít na zaměstnavatele negativní dopad. V důsledku kontrol ze strany státních institucí (inspekce bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, apod.) hrozí riziko vysokých sankcí, ale také trestní stíhání manažerů u závažných případů – například při smrti či pracovního úrazu zaměstnance, ke kterým došlo kvůli nedbalému jednání či nedodržování příslušných předpisů.

Naše řešení

ISO 45001 

 

  • Certifikovaná společnost je povinna bezprostředně informovat Bureau Veritas

    na e-mail: bozpuraz@bureauveritas.com o jakémkoli výskytu závažného incidentu nebo porušení pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany a souvisejících předpisů, vyžadujících zapojení příslušného státního orgánu, které se vztahují na Společnost a její všechny relevantní pobočky.