BOZP

Bezpečnost zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro všechny zaměstnance jako hlavní priorita 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – OHSAS 18001 OHSMS


Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti snižování pracovních úrazů a nehod a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody při získání certifikátu OHSAS 18001 OHSMS:

  • Přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců
  • Přináší snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
  • Snižuje náklady spojené s pracovními úrazy na pracovišti
  • Prokazuje plnění závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům, subdodavatelům a odběratelům
  • Přináší účinný systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace

Přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

Nová mezinárodní norma je určena pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit úrazovosti zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně nemocí z povolání. Norma se řídí přístupem tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 2700, ISO 22000, ISO 50001, ISO/IEC 20000-1.

Norma ISO 45001:2018 vychází ze stejného vzoru zavádění jako ostatní normy, které byly aktualizovány v poslední době. Po vydání nové normy bude stávající norma OHSAS 18001 platit nadále ještě po dobu 3 let. Platí do 30.9.2021.

Celé znění, jak postupovat při přechodu na normu ISO 45000:2018 naleznete zde.

  • Certifikovaná společnost je povinna bezprostředně informovat Bureau Veritas

    na e-mail: bozpuraz.cz@bureauveritas.com o jakémkoli výskytu závažného incidentu nebo porušení pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany a souvisejících předpisů, vyžadujících zapojení příslušného státního orgánu, které se vztahují na Společnost a její všechny relevantní pobočky.