certifikacni_sluzby

Certifikační služby

Dodejte vašim službám punc kvality

Veškeré certifikační služby v České republice zajišťujeme prostřednictvím českých, jazykově vybavených auditorů. V případě potřeby je možno také využít i některého z více než 5.700 kvalifikovaných auditorů mezinárodní sítě BUREAU VERITAS. Certifikační služby Bureau Veritas se ve světě ani v České republice nespecializují jen na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale zajišťují certifikaci organizací ve všech odvětvích průmyslu, zemědělství a služeb bez ohledu na jejich velikost, dislokaci či charakter.

Systém řízení kvality BUREAU VERITAS je provozován v souladu se zněním norem ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065 a souvisejícími předpisy akreditačních úřadů. Podrobné informace o akreditaci naleznete ZDE

ODKAZY


Informace o akreditaci
Pro ověření platnosti certifikátu nás kontaktujte zde
 

01 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu kvality REV_01_2020

02 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů environmentálního managementu REV 01_2020

03 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci REV 01_2020

04 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin REV 01_2020

05 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu HACCP REV 01_2020

06 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů managementu bezpečnosti informací REV 01_2020

07 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace informační technologie REV 01_2020

09 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů REV 01_2020

12 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace kvality podle IRIS REV 01_2020

13 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace systémů hospodaření s energií REV 01_2020

Specifické obchodní podmínky pro FSC REV 2_0

Služby poskytované BUREAU VERITAS SLOVAKIA v oblasti certifikace systému managementu proti úplatkářství REV 05_2018

 • CERTIFIKACE V ZAHRANIČÍ

  V zahraničí nabízíme ČIA akreditaci pro systémy:

  • Slovensko ISO 45001 a EnMS ISO 50001
  • Maďarsko ISO 45001 a EnMS ISO 50001
  • Bulharsko ISO 45001 a EnMS ISO 50001
  • Polsko EnMS ISO 50001
  • Srbsko ISO 45001 a EnMS ISO 50001
  • Chorvatsko ISO 45001
  • Rumunsko ISO 45001 a EnMS ISO 50001
  • Litva EnMS ISO 50001