haccp

HACCP – HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINTS

HACCP – (Hazard Analysis and Critical Control Points) Systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů Certifikace systému HACCP.

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech provozovatelů potravinářských podniků na základě článku 5, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP. Certifikace systému HACCP se provádí dle Věstníku 2/2010Ministerstva zemědělství.

Jaké výhody HACCP zajistí:

  • Splnění legislativních požadavků pro provozovatele potravinářských podniků
  • Ověření funkčnosti CP (kontrolních bodů) a CCP (kritických kontrolních bodů
  • Validace a verifikace systému
  • Věrohodné potvrzení funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému nezávislou třetí stranou
  • Vytvoření vhodného základu pro budoucí přechod firmy na mezinárodní standardy bezpečnosti potravin vyžadované retailovými řetězci – IFS, BRC, FSSC, ISO 22000 apod.
  • Zvýšení důvěry veřejnosti