automotive_IATF

 

Je jediným referenčním dokumentem systému managementu kvality v automobilovém průmyslu, který je mezinárodně uznáván. Tuto technickou specifikaci je možné aplikovat na všechny výrobní organizace aktivní v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu. Standard je založen na osmi zásadách managementu kvality (stejně jako ISO 9001).

  •  Zaměření na zákazníka
  •   Vůdcovství
  •   Zapojení zaměstnanců
  •   Procesní přístup
  •   Systémový přístup k managementu
  •   Trvalé zlepšování
  •   Rozhodování na základě faktů
  •   Vzájemně prospěšné dodavatelské vztah