14001_EMS

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS) – CERTIFIKÁT ISO 14001

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti emisí ze své produkce (byť jen splnění zákonných limitů) a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody při získání certifikátu ISO 14001 EMS:

  • Elegantní nástroj na řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí
  • Vytvoření pověsti prestižního podniku v oblasti ochrany životního prostředí
  • Snížení budoucích nákladů vyplývajících z plánování výrobní infrastruktury zejména s integrací se systémem řízení kvality
  • Včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií, efektivní řízení rizik
  • Poskytnutí vyšších záruk plnění právních a jiných požadavků
  • Úspora energií a materiálových zdrojů