ISO22000

Certifikace ISO 22000 FSMS

Norma ISO 22000 FSMS specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti potravin, kdy požaduje po výrobci, dopravci, distributorovi nebo koncovému prodejci prokázat schopnost řídit rizika ohrožující kvalitu potravin až do okamžiku jejich spotřeby. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti bezpečnosti informací a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Výhody při získání certifikátu ISO 22000 FSMS

 • Přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při řízení rizik

 • Umožní jednotlivým výrobcům prodávat své výrobky prostřednictvím nadnárodních řetězců

 • Sníží riziko kontaminace potravin nebo jejich znehodnocení a tím snižuje náklady organizace na řešení případných způsobených škod, snižuje náklady na znehodnocené vstupní suroviny

 • Redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označováním

 • Zlepší přístup státních kontrolních úřadů

ISO 22000:2018 přechod s jistotou

 • Prezentujte svou hodnotu připojením se k novému systému managementu bezpečnosti potravin.

 • Ve světě zvyšujících se nároků spotřebitelů na bezpečnost a udržitelnost produkce potravin a zároveň na transparentnost dodavatelských řetězců je nezbytné, aby se společnosti za účelem zajištění bezpečnosti potravin neustále transformovaly a byly vždy o krok napřed.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018?

 • Verze standardu z roku 2018 je úžeji propojena s principy Kodexu HACCP a je doplněna o nový organizovaný přístup k riziku.

 • ISO 22000:2018 přijímá tzv. “High-Level“ strukturu, jež umožní integraci Systému managementu bezpečnosti potravin dané organizace s dalšími ISO standardy.

 • Zavádí dvoustupňový PDCA systém (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který definuje cyklus pro organizační úroveň společnosti, a další, s ním související, postihující principy HACCP.

 • Zajistěte si včasný a bezproblémový přechod na novou normu ISO 22000:2018, společnost BUREAU VERITAS Vám s tím pomůže.

Termín dokončení přechodu na novou normu je stanoven na červen 2021.

Více informací naleznete zde.