Iso 9001

MANAGEMENT SYSTÉMU KVALITY QMS – CERTIFIKÁT ISO 9001 

Jedná se o nejžádanější, nejznámější a nejvíce používanou normu. Je určena všem firmám od malých, středních až po ty největší korporace. Lze ji dokonce využít i v oblastech podnikání.

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody při získání certifikátu ISO 9001  QMS :

  • Udržení stálé vysoké úrovně výrobního procesu, a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům
  • Možnost optimalizovat náklady – snížení provozních nákladů, snížení nákladů na nekvalitní výrobky, úspora surovin, energie a dalších zdrojů
  • Navýšení tržeb, zisku, tržního podílu i spokojenosti vlastníků pomocí efektivně nastavených procesů
  • Možnost získání nejnáročnějších zákazníků a možnost získání nových zákazníků díky poskytování vysoce kvalitní produkce
  • Možnost účastnit se výběrových řízení o velké zakázky především ve státní správě
  • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • Zlepšení pořádku a zvýšení výkonnosti celé organizace
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních orgánů
  • Vytvoření systému pružně reagujícího na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. při zavádění nových technologií, organizačních změn apod.)