22000

ISO/IES 20000-1 ITSMS

Tato celosvětově uznávaná norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod (OGC) v tzv. knihovně ITIL (IT Infrastructure Library). Účelem certifikace ISO/IES 20000-1 je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i klienty. Hlavním cílem normy ISO/IES 20000-1 je celkový efektivní management IT služeb. Norma je založena na klíčových procesech, od reportingu, rozpočtování a účtování na úrovni managementu IT služeb, až po management zabezpečení informací, dodavatelů, změn a distribuce.

Výhody při získání certifikátu ISO/IES 20000-1:

  • Dokážete systematicky identifikovat informační bezpečnostní rizika a zmírnit je.
  • Zavedete plány pro řízení kontinuity činností v případě mimořádných událostí způsobených člověkem nebo přírodou.
  • Budete profitovat z potenciálně nižšího bezpečnostního rizika a z toho vyplývajících pojistných bonusů.
  • Vytvoříte lepší ochranu důvěrných informací a snížíte riziko útoku hackerů.
  • Dokážete se rychleji vyrovnat s následky útoku a zlepšíte schopnost Vašich systému překonat důsledky mimořádných událostí.
  • Budete v souladu se zákonnými a smluvními požadavky.
  • Vytvoříte strukturovanou a globálně uznávanou metodiku bezpečnosti informací.