GMO

OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN BEZ GMO

Bureau Veritas se aktuálně stala první organizací v Česku pověřenou udělovat certifikáty potravinám vyrobeným bez použití geneticky modifikovaných surovin. Společnost bude při kontrolách zjišťovat soulad výrobků s národním standardem „Bez GMO“, který chrání spotřebitele a poskytuje jim lepší podmínky výběru potravin. Pověření ke kontrolám udělil Spolek pro komodity a krmiva, který je zároveň tvůrcem standardu.

Kontroluje se celý proces výroby a distribuce potravin

Český národní standard „Bez GMO“ zaručuje, že geneticky modifikované produkty nebyly použity v jakékoliv fázi výroby potraviny s výjimkou určitého životního stádia zvířat. „Budeme kontrolovat praktický celý řetězec. Začínáme u produkce použitých osiv, pěstování obilovin a výroby krmných směsí pro hospodářská zvířata. Pokračujeme kontrolou potravinářských surovin a končíme u finálních výrobků. Zabýváme se rovněž obchodníky a dopravci, kteří se surovinami a produkty nakládají. Rozbory jsou prováděny na úrovni DNA,“ popisuje Jakub Kejval z Bureau Veritas, generální ředitel.

Lepší ochrana spotřebitelů

Standard „Bez GMO“ určuje požadavky na preventivní systém řízení produkce tak, aby bylo zamezeno případné kontaminaci produktů. „Naším cílem je chránit spotřebitele, aby měli záruku, že skutečně nekupují potraviny s genetickou modifikací, když sáhnou po výrobcích s tímto označením. Takové produkty sice musí být ze zákona povinně označeny, nicméně tvrzení na obalu nemusí pokaždé odpovídat realitě a skutečnému složení potravin,“ dodává Zdeněk Kubiska, předseda představenstva Spolku pro komodity a krmiva.