drevarsky_papirensky_prumysl

Služby v dřevařském a papírenském průmyslu

Certifikace lesů a spotřebitelského řetězce dřeva

Bureau Veritas Certification je notifikovanou organizací PEFC Česká republika pro provádění auditů C-o-C.

Zodpovědné hospodaření pro zachování lesních ekosystémů dalším generacím
Vzrůst významu životního prostředí v posledním desetiletí se stále intenzivněji promítá do podnikatelských aktivit všech organizací. Systémový přístup k principům trvale udržitelného hospodaření je nejefektivnější způsob jak zlepšovat řízení dopadů podnikatelské činnosti na životní prostředí. Z tohoto důvodu byl i v naší zemi, za účasti řady subjektů, dlouhodobě připravován Český systém certifikace lesů  k zajištění trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu ČR.

Cílem certifikace spotřebitelského řetězce dřeva je jednak deklarovat jasný původ dřevní hmoty, jednak umožnit výrobní organizaci umístit na konečný produkt "ekologickou značku PEFC", která bude zárukou pro konečného spotřebitele zárukou, že dřevo použité ve výrobku pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem

Úspěšná certifikace lesů regionu ČR společností Bureau Veritas Certification se stala základním předpokladem pro zahájení celého systému certifikace C-o-C v ČR. Společnost Bureau Veritas Certification je partnerem pro certifikaci českých subjektů v tomto řetězci.