Ochrana_životního prostředí

Ochrana životního prostředí 

Požadavky vyplývající z národní i evropské legislativy ochrany životního prostředí se dotýkají většiny firem a musí být plněny v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, chemické látky a směsi, ochrana ovzduší, problematika obalů a další). V případě neznalosti a podcenění významu této oblasti hrozí riziko ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, ale také riziko sankcí, zvýšení provozních nákladů či ohrožení image firmy.

V oblasti životního prostředí zajišťujeme následující služby:

  • pravidelné kontroly provozu dle dohodnuté periodicity

  • poradenská a konzultační činnost

  • školení dle požadavků klienta (nakládání s chemickými látkami a směsmi, nakládání s odpady apod.)
  • účast při kontrole dozorujících orgánů (Česká inspekce životního prostředí, krajské a obecní úřady)
  • kontrola dodržování platných právních předpisů a rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí
  • zpracování, aktualizace a vedení příslušné dokumentace včetně zákonných hlášení do systému ISPOP

Osvědčení o akreditaci naleznete zde