system_rizeni_kvality

Systém řízení kvality

Moderní společnosti stále více požadují dodržování zásad managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Spotřebitelé a obchodní partneři více než kdy předtím požadují od společností vysoký standard kvality. Zároveň je i nutný odpovědný přístup k zaměstnancům a životnímu prostředí.