MAIA+1

Maia+

Získejte přesný přehled jednoduše a rychle

Digitální nástroj sloužící pro správu interních auditů, akčních plánů, auditních přehledů

  • Intuitivní jednoduché ovládání
  • Auditní osnova připravená dle požadavků klienta

  • Audit vyplní auditor v mobilní aplikaci, která je dostupná na Google Play Obchod nebo App Store
  • Jednoduchý a rychlý záznam zjištěných neshod včetně fotodokumentace a následná správa akčního plánu prostřednictvím webového portálu
  • Mějte přehled o kvalitě a bezpečnosti vašich produktů a služeb a to vše ihned po ukončení auditu
  • Nápravná opatření budou vydána bezodkladně s jasnou delegací a průběhem
  • Pokud provozujete více provozoven, všechny výsledky budou na  jednom místě (filtrovatelné)
  • Individuální zaměstnanecký přístup do webového portálu (nastavení přístupových práv)