SafeOps

SafeOps

 

Přenechte denní papírování digitálním technologiím, Váš čas je drahocenný

Digitální nástroj pro administrativní a procesní správu Vašeho provozu

  • Individuální nastavení každé provozovny
  • Správa a přehled vybavení (váhy, teploměry, tříštivý materiál)
  • Vedení běžných denních záznamů (HACCP, správná hygienická a výrobní praxe, sledovatelnost, návštěvní řád)
  • Aplikace sama upozorní na nutnost záznamu povinných úkonů (úklid, kontrola, kalibrace)
  • Zaměstnanci nebudou moci zpětně doplňovat záznamy (např. teplota v chladících zařízení,  záznam provedení úklidu, záznam odpisů nevyhovujících a prošlých surovin)
  • Možnost individuálních podrobných záznamů kvality nebo upozornění na problém a rychlé předání této informace, včetně fotografie
  •  Interní komunikace mezi středisky
  • Sdílení důležitých dokumentů (manuály, předpisy, směrnice)