technicka_sprava_FM

Technické audity budov a zařízení

Zjistěte v jakém technickém stavu je Vaše nemovitost

Prohlédneme Vaše nemovitosti, posoudíme jejich technický stav, úroveň opotřebení, riziko pro bezpečnost uživatelů a navrhneme Vám strategii, jak majetek uvést opět do požadovaného stavu.

BUREAU VERITAS services cz, s.r.o. DOKÁŽE ZAJISTIT NÁSLEDUJÍCÍ:

  • Technické posouzení staveb a technického zařízení budov 

Zajistíme kompletní posouzení technického stavu nemovitost, včetně pokročilých technických řešení za využití dronů a termokamer. Posoudíme z hlediska bezpečnosti a nákladů, zda se vyplatí investovat do stávající nemovitosti. 

  • Strategie oprav a investic

Na základě skutečného stavu nemovitosti a technického zařízení vypracujeme plán oprav a investic respektující Vaše provozní omezení, a to na základě posouzení rizik nejen bezpečnosti pro uživatele, ale i zajištění kontinuity podnikání.

  • Příprava procesů pro posuzování úrovně opotřebení

Vypracujeme pro Vás na míru metodiku sledování postupného opotřebení stavby a technického zařízení budov, abyste mohli lépe plánovat své budoucí výdaje.

  • Oponentní technické posouzení staveb a technického zařízení budov

Nezávisle posoudíme návrhy rozsahů oprav, výměn a investic od stávajících servisních dodavatelů nebo pomůžeme z nabídek různých dodavatelů vybrat vhodnou technickou variantu z pohledu pořizovacích i provozních nákladů.

  • Technické prohlídky před koncem záruční doby

Zajistíme důkladnou prohlídku možných vad na stavebním díle vzniklých v průběhu záruční doby, sestavíme podrobnou evidenci, vč. fotodokumentace. Při odstraňování závad vám pomůžeme s oponenturou.