ŠKOLENÍ | Bureau Veritas

ŠKOLENÍ 2

Vzdělávání je celoživotní cesta, vydejte se na ni spolu s BUREAU VERITAS

Naše divize školení a vzdělávání poskytuje komplexní vzdělávací programy, které se zakládají na dlouholetých zkušenostech a často čerpají inspiraci ze zahraničních odborných zdrojů.

Naše kurzy jsou vedeny odbornými lektory z řad interních, tak i externích auditorů, kteří mají bohaté zkušenosti z různých oborů. Výklad přizpůsobují dané problematice, využívají řešení modelových případů, používají příklady z vlastní praxe a dávají prostor k diskusi mezi jednotlivými účastníky školení. Jsme přesvědčeni, že kvalitní odborná školení otevírají našim klientům cestu k úspěchu a pomáhají jim lépe se orientovat v současném náročném legislativním prostředí.

naše kurzy

 • Automobilový průmysl a doprava

 • Bezpečnost práce a životní prostředí

 • IRCA kurzy

 • Kurzy pro auditory a manažery

 • Legislativní školení

 • Manažerské dovednosti auditora

 • Potravinářský průmysl

 • Projektový management

 • Řízení kvality

 • Řízení podnikových rizik

 • Společenská odpovědnost

 • Strojírenský průmysl