chemicky_prumysl

Služby v Chemickém průmyslu

Poskytujeme služby inspekce surovin, minerálů, chemikálií a metalurgických produktů. K této službě využíváme síť vlastních laboratoří. Materiály a zboží jsou před odesláním, při přepravě i po příjezdu podrobené těm nejpřísnějším kontrolám.

V oblasti chemického průmyslu zajišťujeme následující služby:

  • Identifikace materiálu
  • Kontrola specifikací od výrobce, popřípadě zajištění urychlené nápravy
  • Soulad se specifikací objednávky nákupu a požadavky klienta
  • Jakost zboží (chemická analýza a mechanické zkoušky)
  • Dílenské zpracování (povrch, rozměry a tvary)
  • Množství materiálu a zboží
  • Kontrola balení a označování