obcanska_a_bytova_vystavba

Stavební průmysl

Pomáháme klientům dosáhnout kvality, chránit zdraví, bezpečnost a životní prostředí a řídit aspekty stavebních projektů, od designu až po dokončení. Nabízíme splnění lokálních požadavků během každé stavební fáze a poskytujeme technickou i konzultační podporu.

V oblasti stavebnictví zajišťujeme následující služby:

 • Technické supervize a technické dozory (TDI/TDS)

 • Kontrolní činnosti pro finanční sektor v rámci projektového či exportního financování

 • Technické inspekce ve výrobě stavebních elementů
 • IDI činnosti, tj. expertní činnosti a posudky založení, statiky a dynamiky staveb + vodotěsnosti staveb pro účely pojištění staveb
 • Technické a environmentální due diligence
  (stavební část, technická zařízení budov, legislativní soulad objektů atd.)
 • Posouzení technického stavu budov včetně technického zařízení (TZB)
 • Posuzování shody stavebních částí projektů
  s definovanými předpisy a normami
 • Činnosti v oblasti MINING (geologické konzultační služby)
 • Konzultační činnosti charakteru „Project Management“
 • Služby při zajištění EIA, stavebního povolení, kolaudace
 • Činnosti AK BOZP
 • Specifické technicko-konzultační služby dle potřeby klientů v oblasti staveb (pozemní stavby, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, geologický průzkum, atd.)