Sluzby_pro_verejny_sektor

Služby pro veřejný a finanční sektor

Pro společnosti působící v oblasti služeb, státní správy, obchodu s celními úřady, obchodu pro místní úřady nebo mezinárodních organizací na základě vládních smluv nabízí Bureau Veritas kvalitativní a kvantitativní inspekce, které snižují riziko, kterému jsou vystaveny společnosti působící v zahraničním obchodu, jakož i získávání dodržování předpisů v oblasti systémů jakosti, bezpečnosti informací, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a sociální odpovědnosti.

naše řešení pro veřejný a finanční sektor

  • Kontroly před odesláním nebo posouzení shody dováženého zboží (zejména na základě vládních smluv), kontroly na místě pomocí skenovací technologie;
  • Program sledování vývozu dřeva s cílem zlepšit příjem a zabránit nadměrnému využívání lesních oblastí;
  • Kontroly vozidel za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany zákazníků;
  • Pomoc při sledování a hodnocení politiky kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, otázek životního prostředí a sociální odpovědnosti (QHSE);
  • Pomoc při sledování stavebních a renovačních prací všech státních budov a infrastruktury; certifikace přijatá vládními agenturami.