dopravni_stavby

Dopravní stavby

Maximální bezpečnost, minimalizovaná rizika
Bureau Veritas vás podporuje během celého životního cyklu službami šitými na míru, abyste mohli projekt celé infrastruktury  realizovat způsobem, který je v souladu s legislativou, danými normami a hlavně bezpečný.

Úspěšná realizace infrastrukturních projektů hraje klíčovou roli v trvalém rozvoji globální ekonomiky. Zároveň se projektanti, stavitelé a provozovatelé potýkají s výzvou koordinovat účinnost, bezpečnost a kompatibilitu s životním prostředím a dodržovat přísné průmyslové a legislativní standardy.

V případě projektů infrastruktury se jedná o tyto služby:

  • řízení projektu

  • kontroly návrhu

  • dodržení zákonů
  • zajištění jakosti
  • bezpečnosti staveniště
  • V případě dopravního zařízení a zařízení pro manipulaci s nákladem nabízíme kontroly přístavních jeřábů, kontejnerů a kolejového zařízení.