OHSAS_ISO45

News

Blíží se konec platnosti standardu OHSAS 18001, který přechází na standard ISO 45001. Akreditované certifikáty podle OHSAS 18001, budou mít platnost pouze do 11. 3. 2021.

19 Črv. 2018

PŘECHOD Z OHSAS 18001:2007 NA ISO 45001:2018

Nová mezinárodní norma je určena pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit úrazovosti zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně nemocí z povolání. Norma se řídí přístupem tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Norma ISO 45001:2018 vychází ze stejného vzoru zavádění jako ostatní normy, které byly aktualizovány v poslední době. Po vydání nové normy bude stávající norma OHSAS 18001 platit nadále ještě po dobu 3 let. Na konci tohoto období akreditovaná certifikace podle normy OHSAS 18001 ztratí platnost, 11. 3. 2021.

Více informací naleznete zde.