Akreditace_logo

Akreditace certifikace 

Bureau Veritas je celosvětově působící organizace a je držitelem více jak 60 akreditací, kterými je schopna nabídnout akreditované a certifikační služby v jednotlivých zemích.

Bureau Veritas, patřící mezi celosvětovou špičku ve svém oboru, nabízí globálně celé široké spektrum certifikačních služeb v oblastech kvality, environmentálního řízení a bezpečnosti práce včetně auditů společenské odpovědnosti.

AKREDITACE

Bureau Veritas nabízí globální akrediace:

I. Bureau Veritas Certification Holding SAS France:
ISOTS 16949 (IATF), CDM (UNFCCC), SA8000 (SAAS), ISO9001, IRIS (UNIFE)

II. Bureau Veritas Certification Holding SAS UK Branch:
ISO9001, ISO14001, ISO22001, FSSC, BRC, ISO27001, EMAS, EN9100/9110/9120, EUETS (UK)
BureauVeritas nabízí v České republice akreditaci pod ČIA. Rozsah této akreditace je uveden níže.
Od 18. 12. 2001 je společnost Bureau Veritas Certification oprávněna používat při své činnosti v rozsahu osvědčení o akreditaci vedle svého názvu i označení “akreditovaný certifikační orgán č. 3100”. Rozsah české akreditace pokrývá 34 oborů z oblasti průmyslu, zemědělství a služeb.

III. Bureau Veritas Certification:
Certifikace systému managementu: kvality ISO 9001 QMS, bezpečnosti zdraví při práci ISO 18001 OHSMS, bezpečnosti potravin  FSMS 22000 a  FSSC 22000, bezpečnosti informací ISO/IEC 27001 ISMS, služeb IT ISO/IEC 20000-1 ITSMS, hospodaření  s energií ISO 50001 EnMS, Environmentálního managementu ISO 14001 EMS, Systému kritických bodů HACCP.

BureauVeritas nabízí v České republice akreditaci pod ČIA. Rozsah této akreditace je uveden výše. Od 18. 12. 2001 je společnost BureauVeritasCertification oprávněna používat při své činnosti v rozsahu osvědčení o akreditaci vedle svého názvu i označení “akreditovaný certifikační orgán č. 3100”. Rozsah české akreditace pokrývá 34 oborů z oblasti průmyslu, zemědělství a služeb.

Kromě české akreditace na certifikaci systému managementu kvality podle norem řady ISO 9001, získala společnost Bureau Veritas Certification jako první zahraniční certifikační orgán a jako jeden z prvních certifikačních orgánů registrovaných na území České republiky, i českou akreditaci pro certifikaci systému kritických bodů, známého pod označením HACCP.

V dubnu roku 2003 získala společnost Bureau Veritas Certification i českou akreditaci pro certifikaci spotřebitelského řetězce lesních produktů (C-o-C) podle národního normativního dokumentu TD CFCS 2002. I v tomto případě je Bureau Veritas Certification první mezinárodní certifikační společností v ČR, která je akreditována u ČIA pro tento specifický typ certifikací.

Úsilí české pobočky Bureau Veritas Certification o maximální důvěryhodnost poskytovaných služeb pro zákazníky na území ČR bylo na konci roku 2003 završeno získáním české akreditace pro certifikace systému environmentálního managementu podle ISO 14001.

Další oblastí, ve které získala česká pobočka Bureau Veritas Certification českou akreditaci, je certifikace systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) podle OHSAS 18001. I když Bureau Veritas Certification celosvětově provádí certifikace podle mezinárodně uznávané metodiky, možnost nabízet akreditované certifikace BOZP je dalším nepopiratelným faktorem vyšší důvěryhodnosti vystavovaných certifikátů. Akreditované certifikáty mají, a vždy budou mít, ve světovém akreditačním schématu nezpochybnitelné renomé.

K rozšíření akreditace o další produkt došlo v roce 2006, kdy jsme obdrželi oficiální schválení akreditačního orgánu pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin podle ISO 22000. Naše společnost se velkou měrou podílela na tvorbě tohoto standardu. Jako první organizace jsme získali globální akreditaci pro tento standard. ISO 22000 se dá velmi dobře použít s ostatními standardy norem ISO. Tato nová norma obsahuje principy HACCP a částečně zahrnuje také požadavky mezinárodní potravinářské normy IFS a standardu BRC pro výrobu potravin, takže je mnohem více komplexnější pro potřeby podniku. Ve spojení s ISO 9001 je ISO 22000 ideálním nástrojem pro řízení kvality všech procesů podniků, které se působí v potravinářském řetězci. Takovéto spojení obou norem, ISO 9001 a ISO 22000, dává takto certifikované společnosti mnohem silnější pozici vůči konkurenci.

K rozšíření akreditace došlo v roce 2007 o management bezpečnosti informačních systémů podle ISO 27000. Na což  v roce 2009 navazal další produkt, management služeb v IT podle ISO/IEC 20000. K dalšímu rozšíření došlo v roce 2013, a to o management  EnMS podle ISO 50001.

ČIA akreditace 

V zahraničí nabízíme ČIA akreditaci pro systémy v těchto zemích:

  1. Slovensko – OHSAS 18001 a EnMS ISO 50001
  2. Maďarsko – OHSAS 18001 a EnMS ISO 50001
  3. Bulharsko – OHSAS 18001 a EnMS ISO 50001
  4. Polsko – EnMS ISO 50001
  5. Srbsko – OHSAS 18001 a EnMS ISO 50001
  6. Chorvatsko – OHSAS 18001
  7. Rumunsko – OHSAS 18001 a EnMS ISO 50001
  8. Litva – EnMS ISO 50001

Osvědčení o akreditaci
Certifikace systému managementu: kvality (QMS), bezpečnosti zdraví při práci (OHSMS), bezpečnosti potravin (FSMS a FSSC), bezpečnosti informací (ISMS), služeb IT (ITSMS), hospodaření s energií (EnMS), ENVIONMENTÁLNÍHO MANAGEMNTU (EMS), systému kritických bodů (HACCP).

Bureau Veritas Certification se od samého počátku svého působení v České republice snaží svým klientům poskytovat služby té nejvyšší kvality. Získání české akreditace na celou řadu systémů managementu tvoří významné mezníky v rozvoji společnosti, jejíž cílem je trvale zvyšovat kredibilitu certifikátů s logem Bureau Veritas Certification pro české i zahraniční zákazníky.
I přes existenci multilaterální dohody o uznávání výsledků akreditace (MLA EA), je možnost prokazovat se nejen certifikátem se zahraniční akreditací, ale i certifikátem s akreditací českou, pro současné i budoucí zákazníky Bureau Veritas Certification faktorem, který jim umožní být s Bureau Veritas Certification vždy o krok napřed.

Další informace:

Politika nestrannosti (PDF)
Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO_IEC 17021-1 _CZ                                                                                                                    Osvědčení o akreditaci ČSN EN ISO_IEC 17021_1_ENG
Osvědčení o akreditaci – podle ČSN EN ISO 14065 – ověřování výkazů skleníkových plynů – GHG_cz                                Osvědčení o akreditaci - podle ČSN EN ISO 14065 -ověřování výkazů skleníkových plynů- GHG english version
Osvědčení o akreditaci – podle ČSN EN ISO/IEC 17065 – výrobky C-o-C a Ekologické zemědělství