obchodni centra

Školení zaměstnanců obchodních center

Určeno provozovatelům všech obchodních center. Cílem školení je ověření znalostí o aktuálních vládních opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy Covid -19, včetně ochrany návštěvníků a pracovníků samotných.  V rámci školení se také dotkneme především tématu hygieny a bezpečnosti práce.


Zajistěte si včas školení Vašich zaměstnanců, napište si k nám o termín. 
Školením Vás provedou naši zkušení lektoři z řad oborů hygieny a BOZP.
Více informací o kurzu a přihlášku naleznete zde.

Z  USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020, č. 493 o přijetí krizového opatření vyplývá, že provozovatel obchodních center s prodejní  plochou přesahující 5 000 m², je povinen zajistit školení pro zaměstnance. 
Kontrolní orgány České republiky se na tuto skutečnost zaměří, a budou ji pravidelně kontrolovat.