Spotrebitelsky_prumysl

Spotřebitelský průmysl

Více bezpečnosti a kvality pro spotřební zboží

Se stále kratšími životními cykly produktů a dobou uvedení na trh je nezbytné dodávat své výrobky včas. Pokud produkt nesplňuje platné normy kvality na trhu,, hrozí ztráta produktu, ztráta zisků, zpoždění při dodávce, plýtvání materiálem a v neposlední řadě možné stažení produktu z trhu.

Bureau Veritas nabízí širokou škálu perspektivních řešení, profesionálních služeb, poradenství a školení, aby byla zajištěna nejlepší možná ochrana vašich produktů a značek. Pomáháme společnostem v celém dodavatelském řetězci: zlepšování kvality, bezpečnosti a souladu s jejich výrobky, zrychlení vstupu na trh a ochrana značky.