TPM – TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

Přínos kurzu

Obsah kurzu 1. den Definice TPM Cíle TPM - proč zavádět TPM ve firmách Vývoj a systém údržby, nová úloha údržby a obsluhy strojů Ztráty ve využívání strojů a zařízení, v procesech Stupně TPM Měření efektivity zařízení Standardy, kontrola, jednobodové lekce Program zvyšování OEE – CEZ Analýzy – 5x Proč?; Plánu údržeb 2. den 3 fáze životnosti strojů, zařízení a dílů Program autonomní údržby I Program autonomní údržby II Program autonomní údržby III Program plánované preventivní údržby, strategie údržby, program plánování pro nové stroje a díly I Program plánované preventivní údržby, strategie údržby, program plánování pro nové stroje a díly II Vizualizace TPM Zmapování stavu údržby Implementace TPM Požadavky na účastníky Kurz je určen pro: Vrcholný, vyšší, střední a nižší management, průmyslové inženýry, procesní inženýry, lean manažery, vedoucí údržby, pracovníky údržby, technology, mistry.

Komu je kurz určen?

Proč nám chybí lidi ve firmách vs. údržba strojů V 90% firem je nedostatek zaměstnanců. Ve většině je to způsobeno neefektivními procesy výroby a zanedbanou údržbou. Přesto je údržba (TPM – Total Productive Maintenance) ve firmách často považována za neproduktivní část výroby. Bývá obvykle až na okraji zájmu firem, výrobní manažeři neumožňují provádět pravidelnou preventivní údržbu. Všichni tak čekají, až se stroj zastaví a je požadován okamžitý zásah údržby. Ta bohužel pouze uhasí požár. Je třeba si uvědomit, že údržba je důležitou součástí každého výrobního podniku. Výkon každé organizace závisí i na správném využití výrobních zařízení a je nutné umět efektivně využít personální potenciál. Správně nastavený systém údržby Vám nejenom zvýší využitelnost strojů, ale zejména sníží náklady a celkově zvýší produktivitu práce. Cíle školení: Porozumět principům údržby TPM. Naučit se identifikovat a analyzovat ztráty zaviněné špatným stavem strojů. Návody, jak vytvořit strategii plánované údržby na základě přesně stanovených pravidel. Umět zpracovat pravidla pro vytvoření stabilní TPM organizace v podniku. Autonomní údržba strojů a zřízení obsluhou. Umět využít schopností a dovedností všech pracovníků s cílem výrazně snížit prostoje strojů a jednotlivé ztráty v jejich využívání.

Termíny kurzu

Coming Soon...