Řízení nákladů na energie je klíčovým parametrem konkurenceschopnosti

26/05/14

Zvyšovat produktivitu (efektivitu) využití energie v podnikatelském procesu je hlavním cílem systémů managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001. Ing, Jakub John hovořil o problematice na prestižní odborné konferenci "Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku", která se konala 14. 5. 2014 v Brně.

Náklady na energie jsou v řadě průmyslových odvětví klíčovým faktorem konkurenceschopnosti. Za posledních 10 let se významně změnila struktura nákladů průmyslových podniků a z původního rozložení fixních a variabilních nákladů v poměru cca 50 : 50 dosahuje nyní složka variabilních nákladů až 80-90 %. Významnou složkou variabilních nákladů průmyslových podniků jsou přitom náklady na energetické vstupy a paliva. Uvážíme-li, že 80 % nákladů na produkt tvoří variabilní náklady a z nich v průměru 50 % náklady na energie, zjišťujeme, že se náklady na energie a spotřeba energií podílí na nákladové ceně výrobku z cca 40 %. U podniku, jehož obrat z prodeje je např. 100 mil. Kč/rok a odbytová marže 100 %, pak činí každé jedno procento snížení spotřeby, resp. zvýšení efektivity využití energie přímý zisk na úrovni 200 tis. Kč/rok. Jedná se o zcela jasná finanční data, která jsou ale bohužel často podceňována a nízká efektivita využívání energií pak brzdí rozvoj a konkurenceschopnost český podniků.


Fotografie z konference

V minulých letech byl v oblasti managementu kladen hlavní důraz na kvalitu, produktivitu práce a produktivitu využití materiálů a otázka produktivity (efektivity) využití energií byla často na druhém místě. Za posledních 40 let vzrostla produktivita práce o cca 350 %, produktivita využití materiálů o cca 200 %, ale produktivita (efektivita) využití energie pouze o cca 50 % [1]. S ohledem na míru ekonomického vlivu energetické efektivity na konkurenceschopnost produkce je tedy nutné hledat další rezervy právě v efektivitě využívání energií – strategicky, plánovaně, řízeně a systematicky – obdobně jako v případě řízení kvality nebo produktivity práce. Bylo tedy pouze otázkou času, kdy bude vypracován systematický standard pro systém managementu hospodaření s energií na základech úspěšných systematických standardů řady ISO 9000 - byla publikována norma ISO 50001.


Fotografie z konference

ČSN EN ISO 50001 (01 1501) - Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

V roce 2012 byla ÚNMZ publikována česká verze mezinárodního standardu ISO 50001, navazující na předcházející ISO 16001 a vycházející z řady osvědčených principů a přístupů jednak standardů procesního managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS apod.) a jednak zkušeností významných průmyslových podniků. Norma je založena na přístupu k neustálému zlepšování podle modelu Plánuj – Dělej – Kontroluj – Reaguj (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do každodenních postupů a procesů organizace.

Hlavním cílem tohoto standardu je:

- přinášet výrazné úspory energií v hlavním výrobním procesu a tím bezprostředně šetřit náklady firmy
- optimalizovat využití výrobního zařízení s cílem nižší spotřeby
- optimalizovat organizaci práce s cílem úspor energií
- ovlivňovat budoucí spotřebu při plánování budoucích výrobních kapacit
- integrovat systém hospodaření s energií mezi klíčové manažerské systémy podniku

Cíl je jednoznačný - zvyšovat produktivitu (efektivitu) využití energie v podnikatelském procesu

Reálné zkušenosti hovoří zcela jednoznačně – pouhá systematická identifikace energetických aspektů a jejich následné řízení bez jakýchkoli významných investic přináší potenciál energetických úspor cca 20 %. Při uvažování energetických aspektů v řízení investic pak úspora vzrůstá násobně.

Oprava manažerského uvažování

S ohledem na výše uvedené, a zejména s ohledem na procentuální významnost nákladů na energie v nákladovém mixu podniku, je klíčovou výzvou pro konkurenceschopnost českých podniků úprava manažerského vnímání. Ke klasickým parametrům řízení podniků – řízení fixních nákladů, variabilních nákladů na vstupy (materiály) a výrobní proces, řízení kvality, řízení produktivity práce a řízení vytížení kapacit - musí být bezpodmínečně zahrnuta další manažerská kategorie – management hospodaření s energií. Touto opravou manažerského uvažování se otevírá nový obrovský potenciál pro zvýšení konkurenceschopnosti, spočívající v důrazu na energeticky gramotné chování personálu, využití odpadních energií, řízení tepelných ztrát (vedení energií, vytápění, ztráty způsobené nevhodným produkčním cyklem apod.). Je-li management slepý k fyzikálním jednotkám, je možné gigajouly a kilowatthodiny snadno přepočítat na koruny. Mnoho korun, jejichž úsporou je posílena konkurenceschopnost vlastních produktů a otevřen prostor pro další rozvojové investice v podniku – energeticky efektivní investice.

Implementace ISO 50001 tedy vlastně přináší zejména peníze. Na mnoha frontách – peníze z uspořené energie, peníze z uspořené údržby, peníze z uspořené produkce CO2 – peníze, které často dosud management neviděl – byly skryty v energii, která není na první pohled vidět a nebyla efektivně využívána.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 62 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce potravin a zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:

Certifikace systémů managementu:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, EMAS, ISO/TS 16949, ISO 5001, HACCP, IRIS, ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP atd.

Certifikace produktů:
FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)

Verifikace:
GHG

Inspekce:
ISO 17020 - posuzovaní shody PED/TPED v rámci notifikace č.0062, bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Kontaktujte nás

Miroslava Jůnová

+420 210 088 211
miroslava.junova@...com

Kontaktní formulář
 • ALŽÍRSKO
 • ANGOLA
 • ARGENTINA
 • Armenia
 • AUSTÁLIE
 • RAKOUSKO
 • AZEJBAJDŽÁN
 • BAHAMY
 • BAHRAJN
 • BANGLADÉŠ
 • BARBADOS
 • BĚLORUSKO
 • BELGIE
 • BENIN
 • BERMUDY
 • BOLÍVIE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • BOTSWANA
 • BRAZÍLIE
 • BRUNEJ
 • BULHARSKO
 • BURKINA-FASO
 • BURUNDI
 • KAMBODŽA
 • KAMERUN
 • KANADA
 • KAPVERDY
 • STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
 • ČAD
 • CHILE
 • ČÍNA
 • KOLUMBIE
 • KONGO
 • DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO
 • KOSTARIKA
 • POBŘEŽÍ SLONOVINY
 • CHORVATSKO
 • KUBA
 • CURACAO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • DÁNSKO
 • DJIBOUTI
 • DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
 • ECUADOR
 • EGYPT
 • EL SALVADOR
 • ROVNÍKOVÁ GUINEA
 • ERITREA
 • ESTONSKO
 • ETIOPIE
 • FIDŽI
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • FRENCH WEST INDIES
 • GABON
 • GRUZIE
 • NĚMECKO
 • GHANA
 • GIBRALTAR
 • ŔECKO
 • GRÓNSKO
 • GUATEMALA
 • GUINEA
 • GUINEA BISSAU
 • HONDURAS
 • MAĎARSKO
 • ISLAND
 • INDIE
 • INDONÉSIE
 • ÍRÁK
 • IZRAEL
 • ITÁLIE
 • JAPONSKO
 • JORDÁNSKO
 • KAZACHSTÁN
 • KEŇA
 • KOREA (JIŹNÍ)
 • KUVAJT
 • LOTYŠSKO
 • LIBANON
 • LIBÉRIE
 • LÍBYE
 • LITVA
 • LUCEMBURSKO
 • MADAGASKAR
 • MALAWI
 • MALAJSIE
 • MALI
 • MALTA
 • MAURITÁNIE
 • MEXIKO
 • MONTENEGRO
 • MAROKO
 • MOSAMBIK
 • Myanmar
 • NAMÍBIE
 • NIZOZEMSKO
 • NIZOZEMSKÉ ANTILY
 • NOVÝ ZÉLAND
 • NIKARAGUA
 • NIGER
 • NIGÉRIE
 • NORSKO
 • OMAN
 • PÁKISTÁN
 • PANAMA
 • PARAGUAY
 • PERU
 • FILIPÍNY
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • PORTORIKO
 • KATAR
 • RUMUNSKO
 • RUSKÁ FEDERACE
 • RWANDA
 • SAINT- PIERRE & MIQUELON
 • SAUDSKÁ ARÁBIE
 • SENEGAL
 • SRBSKO
 • SEYCHELY
 • SIERRA LEONE
 • SINGAPORE
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • SOMÁLIE
 • JIŽNÍ AFRIKA
 • ŠPANĚLSKO
 • SRI LANKA
 • SURINAM
 • ŠVÉDSKO
 • ŠVÝCARSKO
 • SYRSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA
 • TAIWAN
 • TANZÁNIE
 • THAJSKO
 • TOGO
 • TRINIDAD & TOBAGO
 • TUNISKO
 • TURECKO
 • TURKMENISTAN
 • UGANDA
 • UKRAJINA
 • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
 • VELKÁ BRITÁNIE
 • SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
 • URUGUAY
 • UZBEKISTAN
 • VENEZUELA
 • VIETNAM
 • JEMEN
 • ZAMBIE
 • ZIMBABWE
 • Zastoupení ve světě
 • AFRIKA
 • Zastoupení ve světě
 • STŘEDNÍ VÝCHOD
 • JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Vyberte si oblast průmyslu, správy nebo služeb
Vaše odvětví

Vaše aktiva

Naše služby