zemedelske_inspekce

Zemědělské inspekce

Kontrola řízení rizik, jakož i systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Zemědělské kontroly se zaměřují především na hodnocení jakosti komodit rostlinného, tak živočišného původu. Společným znakem hodnocení je požadavek splňující hodnoty standartu daným nornou, vyhláškou či obecným ustanovením. Jakostní požadavky je možno rozdělit na požadavky senzorické a analytické. Mezi senzorické požadavky patří zejména hodnocení vzhledu, vůně, chuti, barvy, konzistence či tvaru. Analytické požadavky jsou stanovovány pomocí laboratorních přístrojů a jedná se o parametry nutriční kvality, množství deklarovaných složek (vitamíny, minerály, cholesterol, lepek, alergeny, atd.) či stanovení přítomnosti látek či předmětů poškozující zdraví konzumentů. Potencionální zdrojem látek ohrožující zdraví jsou látky produkované biologickými a chemickými agens (mikroorganismy, biologickými škůdci či parazity).  

Bureau Veritas se specializuje na kontroly zemědělských komodit:

Obilnin, olejnin, luskovin a olejů při importech, exportech, ve skladovacích prostorech. Dále zajišťuje analýzy komodit a potravin v akreditované laboratoři dle požadovaných norem české a evropské legislativy.