vice_informaci

ZÁKLADNÍ NAŠE AKTIVITY: VÝZKUM, KONTROLY,
CERTIFIKACE, OCHRANA ZDRAVÍ, PORADENSTVÍ, ŠKOLENÍ.

Naše špičkové testovací, inspekční a certifikační služby pomáhají klientům zlepšovat výkon a snižovat rizika a zároveň posilovat jejich značky.

Naše testovací a analytické služby vám umožňují přesně zkontrolovat, zda produkty a zboží mají požadované vlastnosti. Kromě toho posuzujeme dodržování platných norem, předpisů a specifikací prováděním laboratorních testů. Při poskytování služeb využíváme rozsáhlou síť laboratoří po celém světě. 

Co všechno Bureau Veritas zajistí: 

 • POVOLENÍ K PROVOZU

  Získání příslušných licencí je první podmínkou každého úspěšného podnikání. Našim klientům nabízíme rozsáhlé znalosti příslušných předpisů a schopnost ověřit provozní shodu jako nezávislá třetí strana. Díky tomu budou moci rozvíjet své činnosti v souladu s místními a mezinárodními předpisy a získávat nebo obnovovat provozní licence vydané orgány veřejné moci.

 • ZAMĚŘENÍ OBCHODU

  Podniky, které chtějí obchodovat na mezinárodním trhu a při kontrole, zda zboží, které je předmětem transakce, splňují smluvní ustanovení o kvalitě, množství a dodržování předpisů, často využívají služby nezávislých třetích stran. Naše testovací, kontrolní a certifikační služby umožňují klientům provádět bezpečnou obchodní výměnu.

 • PŘÍSTUP NA GLOBÁLNÍ TRHY

  Kontrolujeme, zda zboží a služby vyhovují národním a nadnárodním předpisům, a tak společnostem umožňují překonávat obchodní bariéry a získávat přístup k výrobním a distribučním trhům po celém světě a zkracují dobu uvedení produktu na trh.

 • MINIMALIZACE RIZIKA

  Počínaje prevencí úrazů na pracovišti až po likvidaci výrobních zařízení, vždy identifikujeme a omezujeme riziko z hlediska kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a sociální odpovědnosti.

 • KONTROLA NÁKLADŮ

  Abychom vyhověli různým výzvám na trhu, vyvíjíme nová řešení v oblasti řízení nákladů, jako jsou audity zlepšující výrobu, posuzování optimalizace zavádění produktů a kontroly zaměřené na prodloužení životnosti výrobního zařízení.

 • ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O ZNAČCE

  Naše nezávislé analýzy a  rozsáhlé znalosti v oboru nám umožňují předcházet selháním ještě dříve, než k nim dojde, a zlepšit řízení rizik. Díky tomu si naši klienti dokáží udržet své nejcennější aktivum - dobrou pověst.