GHG

OVĚŘOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ (GHG)

Aby organizace snížily svou uhlíkovou stopu, musí najít způsoby, jak omezit nebo snížit emise skleníkových plynů (GHG). Společnosti pak mohou kompenzovat nevyhnutelné emise nákupem nebo investováním do uhlíkových kreditů. Bureau Veritas nabízí validaci a ověření takových iniciativ kompenzace a odstraňování uhlíku.

Pod tlakem na snížení emisí skleníkových plynů se organizace obracejí k programům kompenzace a odstraňování uhlíku, aby dosáhly svých cílů.

KLÍČOVÉ BENEFITY 

 • HODNOCENÍ A ZPRÁVA O SKUTEČNÉM DOPADU

  vašich projektů odstraňování a kompenzace skleníkových plynů

 • SCHVALTE SI SVŮJ PROJEKT

  uhlíkové kredity jsou legitimní a prokazují transparentnost

 • ODSTRAŇTE A VYHNĚTE SE EMISÍM

  aby vaše firma splnila cíle týkající se uhlíkové neutrality a nulové hodnoty

 • OTEVŘETE DVEŘE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

  s uhlíkovými ofsetovými kredity

Proč je získání povolenek pro firmy ekonomicky zajímavé?

V EU a tedy i v České republice jsou pro snižování emisí skleníkových plynů využívány ekonomické nástroje. Principem fungování systému je, že každé zařízení produkující určité množství CO2 získá určitý počet přidělených povolenek, které ho opravňují k vypuštění určitého počtu ekvivalentních tun CO2 za rok. 

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. úspěšně absolvovala reakreditační řízení Českého institutu pro akreditaci (ČIA) podle nových nařízení Komise (EU) Nařízení komise EU 2018/2067, Nařízení EU 2018/2066, Nařízení komise EU č. 600/2012 a č. 601/2012 v platném znění a ČSN EN ISO 14065:2013. Je držitelem české akreditace (ČIA) pro 12 systémových a výrobkových standardů a je též oprávněna vydávat certifikáty podle mezinárodní akreditace UKAS. Akreditaci k provádění verifikaci výkazů emisí skleníkových plynů má s platností do 15. 10. 2023.

Osvědčení o akreditaci naleznete zde