GHG

OVĚŘOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ (GHG)

Aby organizace snížily svou uhlíkovou stopu, musí najít způsoby, jak omezit nebo snížit emise skleníkových plynů (GHG). Společnosti pak mohou kompenzovat nevyhnutelné emise nákupem nebo investováním do uhlíkových kreditů. Bureau Veritas nabízí validaci a ověření takových iniciativ kompenzace a odstraňování uhlíku.

Pod tlakem na snížení emisí skleníkových plynů se organizace obracejí k programům kompenzace a odstraňování uhlíku, aby dosáhly svých cílů.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

 • VYHODNOCUJTE A PODÁVEJTE ZPRÁVY O SKUTEČNÉM DOPADU

  vašich projektů v oblasti odstraňování a kompenzace skleníkových plynů

 • DOKAŽTE, ŽE JSOU UHLÍKOVÉ KREDITY VAŠEHO PROJEKTU LEGITIMNÍ

  a prokažte transparentnost

 • ODSTRAŇTE A VYHNĚTE SE EMISÍM

  aby vaše firma splnila cíle týkající se uhlíkové neutrality a čisté nuly

 • OTEVŘETE DVEŘE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI

  pomocí uhlíkových ofsetových kreditů

Proč je získání povolenek pro firmy ekonomicky zajímavé?

V EU a tedy i v České republice jsou pro snižování emisí skleníkových plynů využívány ekonomické nástroje. Principem fungování systému je, že každé zařízení produkující určité množství CO2 získá určitý počet přidělených povolenek, které ho opravňují k vypuštění určitého počtu ekvivalentních tun CO2 za rok. 

Společnost BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ v roce 2023 provedla úspěšnou akreditaci podle normy ISO/IEC 17029 a reakreditací podle normy EN ISO 14065:2022 včetně nového produktu akreditovanou certifikaci na uhlíkovou stopu.