BOZP

Bezpečnost práce, požární ochrana a ekologie

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.

Nedodržování požadavků zákonných předpisů z této oblasti může mít na zaměstnavatele negativní dopad. V důsledku kontrol ze strany státních institucí (inspekce bezpečnosti práce, krajské hygienické stanice, apod.) hrozí riziko vysokých sankcí, ale také trestní stíhání manažerů u závažných případů – například při smrti či pracovního úrazu zaměstnance – ke kterým došlo kvůli nedbalému jednání či nedodržování příslušných předpisů.

V této oblasti zajišťujeme následující služby:

 • Školení, poradenství, konzultace 

 • Zákonné školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků BOZP a PO 

 • Profesní školení zaměstnanců (pracující na elektrických zařízeních, VZV, práce ve výškách, řidičů služebních vozidel, školení první pomoci, školení obsluh tlakových a plynových zařízení) 

 • Školení preventivních požárních hlídek a školení preventistů PO 

 • Periodická kontrola a PHP a hydrantů 

 • Hygiena a kultura pracovního prostředí 

 • Ergonomie pracoviště 

 • SafeGuard – certifikát Covid bezpečnosti 

 • LOTO – minimalizace rizik při opravě a údržbě strojů a zařízení 

 • Behaviorální bezpečnost, Safety campy 

 • Kontroly strojů a zařízení podle NV 378/2001 

Digitální nástroj MAIA+

Naši inspektoři využívájí jednoduchý a rychlý digitální nástroj Maia+ pro záznam z kontroly včetně fotodokumentace, podpisů a tvorby akčního plánu prostřednictvím mobilní aplikace. 

Výhodou nástroje Maia+ je plánování, přehled, archivace a vyhodnocení auditů ve webovém portálu dostupném 24/7 odkudkoliv s připojením k internetu a výsledky ihned po ukončení auditu včetně zápisu ve formátu pdf.

Pro více informací o Digitálním nástroji MAIA+ klikněte zde, nebo na obrázek:

Image
Maia+ Digitalni Nastroj Bureau Veritas

UŽITEČNÉ INFORMACE A ODKAZY V OBLASTI TECHNICKÝCH SLUŽEB KLIKNĚTE ZDE

#TIP: Poslechněte si rozhovor na téma jak se má správně přepravovat nebezpečné zboží po silnici a jak je to s přepravou lithiových baterií?