Popis_cinnosti

POSLÁNÍ A VIZE

PODPORUJEME VÁŠ BYZNYS

Pomáháme firmám k lepšímu řízení obchodních případů, zvyšovat transparentnost a důvěryhodnost v očích zaměstnanců, akcionářů i obchodních partnerů. Jsme aktivní v energetice, automobilovém průmyslu, potravinářství a dalších segmentech.

ODHALUJEME MOŽNÁ RIZIKA

Kontrolujeme například jednotlivé etapy výstavby budov, testujeme materiály, potraviny nebo spotřební zboží, kontrolujeme technická zařízení, provádíme revize zdvihacích zařízení, kontrolujeme plavidla, provádíme hodnocení vlivu výroby na životní prostředí atd.

ROZUMÍME NEPŘEHLEDNÉ LEGISLATIVĚ

Pomáháme firmám plnit požadavky, které přinášejí legislativní změny, velmi často nejasné a nepřehledné. V posledních letech to byl například zákon o kybernetické bezpečnosti nebo zákon o hospodaření energií. 

VZDĚLÁVÁME VAŠE ZAMĚSTNANCE

Vaši zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem ve společnosti. Proto je jejich cílené vzdělávání nezbytnou součástí pro udržení konkurenceschopnosti společnosti. Nabízíme kurzy akreditované i neakreditované. Uzavřená školení přímo na míru potřeb klienta a také kurzy otevřené pro širokou veřejnost. Zajišťujeme odborná školení a jsme oprávnění nabízet také komplexní kurzy pro rozvoj auditorů.