BIOPALIVA & BIOMATERIÁLY

BIOPALIVA & BIOMATERIÁLY

CERTIFIKACE

Aby se zlepšila jejich cirkulace, snížila se jejich uhlíková stopa a omezil dopad na životní prostředí, obracejí se společnosti k materiálům a zdrojům energie, které nejsou fosilní. Jak jsou alternativní materiály obsahující recyklovaný obsah a biopaliva stále dostupnější, musí organizace pečlivě sledovat kvalitu, spolehlivost a udržitelnost svých dodavatelských řetězců.

V nové ekonomice bude recyklovaný obsah v nových produktech a jejich obalech zásadní pro prokázání jejich lepší udržitelnosti oproti konkurenceschopným nabídkám. Spolu s globálním přechodem k obnovitelným, nízkouhlíkovým zdrojům energie, jako jsou biopaliva a biomasa, které jsou klíčové pro zpomalení změny klimatu. Vlády na celém světě stanovují ambiciózní cíle v oblasti recyklace, využívání nezpracovaných materiálů a obnovitelné energie a nabízejí daňové pobídky společnostem, které splňují nebo překračují cíle udržitelnosti.

Dobrovolné programy pro správu biopaliv pomáhají společnostem prokázat dodržování směrnic EU (např. Směrnice o obnovitelné energii [RED]) a místních právních předpisů a získávat nárok na fiskální pobídky. Certifikací systémů obnovitelných biopaliv, jako jsou 2BSvs, ISCC a REDCert, a nově vznikajících schémat, jako je KZR INiG, mohou podniky prokázat svůj závazek k udržitelné výrobě biopaliv a zpracování a nákupu biomasy.

KLÍČOVÉ BENEFITY 

 • DEMONSTRUJTE UDRŽITELNOU OBCHODNÍ PRAXI

  prostřednictvím ověření hodnotového řetězce vašich biomateriálů

 • KVALIFIKUJTE FINANČNÍ INCENTIVY

  splněním kritérií udržitelnosti EU pro cíle v oblasti biopaliv

 • PŘÍSTUP K EVROPSKÝM TRHŮM

  s certifikací Bureau Veritas pro váš proces výroby biomasy a biopaliv

 • DOKÁZUJTE SVŮJ ZÁVAZEK K OKRUHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

  spotřebitelům, dodavatelům a akcionářům

ISCC EU: CERTIFIKACE BIOMASY S GLOBÁLNÍM DOSAHEM

Bureau Veritas je uznávaný certifikační orgán pro dobrovolný systém ISCC EU pro udržitelnost biomasy. Certifikace ISCC, vyvinutá v Německu, platí pro všechny druhy biomasy pěstované a sklizené po celém světě. Díky certifikaci Bureau Veritas mohou společnosti prokázat, že jejich biopaliva a výroba biomasy vyhovuje předpisům EU.