vytahy

Kontrola výtahů

Zdvihací zařízení a výtahy jsou v dnešním světě hojně rozšířené jako součást každého vícepatrového objektu.  Při jejich stavbě je nutné myslet na bezpečnost, funkčnost a provozní náklady.  Kolaudace nového objektu a bezpečný provoz těchto zařízení vyžaduje kompletní testy. Provoz těchto zařízení musí být pravidelně kontrolován dle platných norem.

V této oblasti zajišťujeme následující služby:

  • Odborné zkoušky včetně testů se závažím dle platné legislativy.
  • Provádíme akreditované Inspekční prohlídky výtahů, které jsou trvalou součástí staveb.
  • Provádíme inspekce a zkoušky jeřábů, pohyblivých plošin, regálových zakladačů, zdvihadel a pojízdných zdvihadel, eskalátorů, lanovek a lyžařských vleků.
  • Řídíme a dozorujeme projektové dokumentace staveb, kde jsou součástí zdvihací zařízení
  • Zakládáme a kontrolujeme veškerou dokumentaci zdvihacích zařízení.
  • Vstupní kontrolu stávajících zdvihacích zařízení a kontrolu veškeré dokumentace s následným návrhem na odstranění nedostatků.
  • Posuzujeme postupy prováděné při výrobě, montáži a opravách zdvihacích zařízení.
  • Provádíme finální kontroly před uvedením zdvihacích zařízení do provozu.
  • Posuzujeme a navrhujeme úsporná energetická opatření na spotřebu elektrické energie.
  • Školíme obsluhu