Truck_Iso

ISO 28000

Norma ISO 28000 stanovuje pravidla pro bezpečnost dodavatelského řetězce, který zahrnuje osoby, infrastrukturu, dopravní prostředky a jiné.

Norma pomáhá firmám identifikovat rizika, která mohou vést k fyzickému ohrožení jejich zboží, například formou pašování, celních a daňových úniků, poškození, krádeží a podobně.

S pomocí standardu ISO 28000 lze takovým situacím zabránit a vytvořit protiopatření běžně dostupnými prostředky.

KLÍČOVÉ BENEFITY

 • SOUTĚŽTE O NOVÉ TRHY

  dosahováním a udržováním souladu s mezinárodními předpisy

 • OPTIMALIZUJTE ORGANIZAČNÍ EFEKTIVITU

  sladěním odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a životní prostředí s vašimi klíčovými obchodními postupy

 • ZLEPŠTE ŘÍZENÍ RIZIK

  podporou kultury myšlení založeného na riziku ve vaší organizaci

 • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

  s celosvětově uznávanými certifikacemi Bureau Veritas