train_iso

 ISO/TS 22163:2016

Hráči napříč dodavatelským řetězcem železniční dopravy musí prokázat svůj závazek v oblasti kvality a bezpečnosti jako nezbytného předpokladu pro podnikání.

Bureau Veritas je přední světový poskytovatel certifikace ISO/TS 22163 (dříve známý jako IRIS), celosvětově uznávaného standardu systému managementu kvality specifického pro železniční sektor. Certifikace a audity pro ISO/TS 22163 a další standardy vás podporují při plnění regulačních požadavků. Podporují vás také při zlepšování výkonu vaší organizace, dodavatelů a distribuční sítě.

Železniční průmysl je velmi složitý: stavební projekty jsou místní, ale projektové týmy jsou stále globálnější. Technologický pokrok a digitalizace znamenají v tomto odvětví revoluci. Široká škála certifikačních služeb společnosti Bureau Veritas podporuje výrobce vlaků, metra, lehkých kolejových vozidel a jejich dodavatele úrovně I a II při plnění regulačních požadavků a na cestě k optimální bezpečnosti a kvalitě.

KLÍČOVÉ BENEFITY 

 • SOUTĚŽTE O NOVÉ TRHY

  dosahováním a udržováním souladu s mezinárodními předpisy

 • OPTIMALIZUJTE ORGANIZAČNÍ EFEKTIVITU

  sladěním odpovědnosti za kvalitu, bezpečnost a životní prostředí s vašimi klíčovými obchodními postupy

 • ZLEPŠTE ŘÍZENÍ RIZIK

  podporou kultury myšlení založeného na riziku ve vaší organizaci

 • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

  s celosvětově uznávanými certifikacemi Bureau Veritas