Lodní průmysl

Lodní průmysl

Jako provozovatel v námořním průmyslu víte, že celková přepravní účinnost závisí z velké míry na volném pohybu lodí a kapitálu podporovaném mezinárodními normami, které musí být stanoveny, uznávány a dodržovány. Zajistíme vám veškerou činnost při rozvíjení vašeho provozu tak, aby byl v souladu s příslušnými požadavky námořního průmyslu na jakost, ochranu zdraví a bezpečnost a ochranu životního prostředí.

V oblasti lodního průmyslu zajišťujeme následující služby:

Klasifikace a dozor novostaveb lodí

  • V ČR se týká zejména novostaveb trupů nákladních lodí  
    a tankerů podle BV Rules 

Klasifikace a inspekce komponentů určených pro lodní průmysl 

  • Hutní a strojírenské výrobky, elektro zařízení, atd.  

  • Certifikace přídavných svařovacích materiálů  

  • Typová schválení produktů,  

  • Schválení výrobců dle BV Marine Rules (BV Mode II) 

  • Posuzování shody dle Směrnice MED