Lodní průmysl

Služby v Lodním průmyslu

Jako provozovatel v námořním průmyslu víte, že celková přepravní účinnost závisí z velké míry na volném pohybu lodí a kapitálu podporovaném mezinárodními normami, které musí být stanoveny, uznávány a dodržovány. Zajistíme vám veškerou činnost při rozvíjení vašeho provozu tak, aby byl v souladu s příslušnými požadavky námořního průmyslu na jakost, ochranu zdraví a bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Naše služby pokrývají celý cyklus životnosti lodi  – od stádia navrhování až po prohlídky lodí během provozu a vyřazení z provozu. Nabízíme jednorázové či pravidelné kontroly novostaveb trupů nákladních lodí a tankerů, dále i novostavby jachet a plavidel. Při jednotlivých kontrolách a technických inspekcích striktně dodržujeme bezpečnost a dbáme na ochranu zdraví, kvalitu a vliv použitých materiálů na životní prostředí. Provádíme kontroly kontejnerů, LNG, ropných tankerů apod.

V oblasti lodního průmyslu zajišťujeme následující služby:

  • Přejímky materiálů a komponentů podle BV Rules
  • Schválení výrobních závodů podle BV Mode II a BV Mode I
  • Schvalování výkresové dokumentace podle BV Rules
  • Certifikace podle Marine Equipment Directive (MED)
  • Typové schválení výrobků a přídavných svařovacích materiálů podle BV Rules
  • Klasifikace a dozor při výstavbě novostaveb lodí