Stavebnictvi_a_infrastruktura

Stavebnictví

Pomáháme klientům dosáhnout kvality, chránit zdraví, bezpečnost a životní prostředí a řídit aspekty stavebních projektů, od designu až po dokončení. Nabízíme splnění lokálních požadavků během každé stavební fáze a poskytujeme technickou i konzultační podporu.

V oblasti stavebnictví zajišťujeme následující služby:

 • Technické supervize a technické dozory (TDI/TDS) 

 • Kontrolní činnosti pro finanční sektor v rámci projektového či exportního financování 

 • Technické inspekce ve výrobě stavebních elementů 

 • Tzv. IDI činnosti, tj. expertní činnosti a posudky založení, statiky a dynamiky staveb + vodotěsnosti staveb pro účely  pojištění staveb 

 • Technické a environmentální due diligence  
  (stavební část, technická zařízení budov, legislativní soulad objektů atd.) 

 • Environmentální posouzení lokality (Environmental Site Assessment) Fáze 1 a Fáze 2 

 • Posouzení technického stavu budov včetně technického zařízení budov (TZB) 

 • Posuzování shody stavebních částí projektů  
  s definovanými předpisy a normami 

 • Infrastrukturální projekty (silnice, železnice) 

 • Developerské a stavební objekty (veřejné služby, komerční / obchodní centra, obytné objekty) 

 • Činnosti v oblasti MINING (geologické konzultační služby) 

 • Konzultační činnosti charakteru „Project Management“ 

 • Služby při zajištění EIA, stavebního povolení, kolaudace 

 • Činnosti AK BOZP 

 • Specifické technicko-konzultační služby dle potřeby klientů v oblasti staveb (pozemní stavby, dopravní infrastrukturální stavby atd.) 

 • Supervizní činnosti při financování investičních celků pro bankovní sektor