fssc

FSSC 22000 – CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN

The Foundation Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) nabízí kompletní certifikační schéma pro audit a certifikaci systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS) nebo FSMS a systémů managementu kvality (FSSC 22000-Quality).

FSSC 22000 je založen na široce uznávané normě systému managementu potravin ISO 22000, průmyslově příslušném programu Pre-Requisite Program (PRP) a FSSC definoval další požadavky.

Konkrétně se zaměřuje na odvětví výroby potravin, krmiv a obalů, jakož i na odvětví skladování a distribuce, stravování a maloobchodu/velkoobchodu.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

 • ZVYŠTE VĚRNOST SPOTŘEBITELE

  tím, že prokážete svůj závazek k bezpečnosti potravin

 • IDENTIFIKUJTE A ŘIĎTE BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA POTRAVIN

  prostřednictvím osvědčených postupů v oboru

 • DOSÁHNĚTE NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ

  s pravidelnými audity k identifikaci neshod

 • ZABEZPEČTE PŘÍSTUP K GLOBÁLNÍM TRHŮM

  s certifikacemi požadovanými maloobchodníky po celém světě

Revidovaná verze certifikačního schématu FSSC 22000

Informace o nové a revidované verzi certifikačního schématu FSSC 22000, které je určeno pro systém managementu bezpečnosti potravin. Současně upozorňujeme, že veškeré certifikované společnosti musí být od 1. ledna do 31. prosince 2020 certifikovány již dle nové Verze 5 Schématu FSSC 22000.Významnou změnou je např. přidání samostatné části, která se týká požadavků na organizace, jež provádějí školení v rámci FSSC 22000 Schématu (informace pro poskytování schválených školení). Tato nová část má za cíl zvýšit transparentnost požadavků FSSC 22000 Foundation na školící organizace. Celé znění naleznete zde.

POŽADAVEK FSSC VERZE 5

Na základě požadavku FSSC verze 5 má certifikovaná organizace za povinnost neprodleně nahlásit stahování či pozastavení výrobku, který byl označen, že je závadný a negativně ovlivnit konzumenty certifikačnímu orgánu. Tuto povinnost můžete splnit na následujícím emailu: foodIncident@bureauveritas.com