Certifikace SURE

News

Certifikace SURE: Udržitelná energetická budoucnost

19 Čer. 2023

Představte si svět, kde energie pochází pouze ze zdrojů, které jsou obnovitelné a udržitelné. Díky novému certifikačnímu schématu SURE EU se tento sen stává realitou. A právě Bureau Veritas stojí v čele této revoluce jako přední poskytovatel certifikace SURE.

SURE EU je nový standard pro udržitelnost biopaliv z biomasy používaných ve výrobě elektřiny a tepla. Zaměřuje se především na certifikaci bioplynových stanic a zařízení na výrobu energie ze slámy nebo dřeva. Cílem je zajistit, že tyto zdroje energie jsou využívány efektivně a udržitelně, přičemž se minimalizuje jejich dopad na životní prostředí.

Certifikace podle schématu SURE EU je nyní povinná podle českého zákona č. 165/2012 Sb. o podpoře obnovitelných zdrojů energie a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, známé také jako RED II. Tyto právní předpisy vyžadují certifikaci u zařízení, která produkují elektřinu, vytápí a chladí nebo fungují na paliva s celkovým jmenovitým tepelným příkonem, který překročí 20 MW v případě pevných paliv anebo 2 MW pro plynnou biomasu.

Společnost Bureau Veritas, která je globálním lídrem v oblasti testování, inspekce a certifikace (TIC), je nyní rovněž i poskytovatelem certifikace SURE EU. S více než dvěma stoletími zkušeností v oblasti TIC jsme ideálním partnerem pro zajištění tohoto nového standardu. Zapojením se do tohoto programu mohou provozovatelé bioplynových stanic a elektráren spalujících biomasu prokázat svůj závazek k udržitelnosti a splnit své zákonné povinnosti.

Zajímá vás více o certifikaci SURE EU a jak může váš podnik splnit požadavky tohoto standardu? Náš tým specialistů je vám k dispozici, poskytujeme komplexní služby, které zahrnují podrobné poradenství a podporu při přípravě na certifikaci SURE EU a inspekci a audit zařízení na výrobu energie z biomasy. Po získání certifikace poskytujeme pravidelné kontroly a aktualizace v souladu s nejnovějšími standardy a právními předpisy.

Pokud jste provozovatelem bioplynové stanice nebo elektrárny na biomasu, nebo obchodníkem, výrobcem pelet, briket apod. z udržitelných materiálů a chcete se dozvědět více o tom, jak může certifikace SURE EU pomoci vašemu podniku či jak certifikaci získat, neváhejte se na nás obrátit.

Pomůžeme vám na cestě k udržitelnosti.