chemicky_prumysl

Průmysl a investiční celky

V oblasti průmyslu a investičních celků zajišťujeme následující služby:

 • Investiční celky (zejména energetika, petrochemie / chemie) 

 • Strojírenská výroba, výroba částí investičních celků 

 • Technické inspekce u výrobců (tzv. shop inspekce, 2nd Party, 3rd Party, Supplier Technical assessment (STA) 

 • Přejímky materiálů typu 3.2 podle EN10204 

 • Technické inspekce a dozory na místě realizace (tzv. site inspekce) 

 • Technické a environmentální due diligence  

  • stavby,  

  • technologické procesy,  

  • průmyslové objekty 

 • Posuzování shody dle daných předpisů či specifikací  

 • Posuzování strojních zařízení podle Vyhlášky 378 

 • Posuzování a konzultace ohledně směrnice ATEX 2014/34/EU a zpracování protokolů o určení vnějších vlivů podle EN a ČSN 

 • Inspekce a kalibrace různých druhů skladovacích nádrží (tanků) na kapalné a plynné látky  

 • Inspekční a konzultační činnosti v oblasti MINING (těžební technologie, technologie pro vzorkování a testování  ) 

 • Speciální ad hoc technická posouzení, expertní činnosti a technické audity 

 • Certifikace výrobků / dodávek pro účely zajištění souladu s požadavky kontraktů či norem 

 • Certifikace EAC, certifikace SEPRO 

 • provádění periodických revizí kontejnerů CDG/CSC 

 • Kontroly rozpracovanosti a plnění termínů (tzv. Expediting) 

 • Management a služby v oblasti QA/QC a HSE