ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Zásadní součástí infrastruktury každého průmyslového závodu, skladu nebo jiné budovy jsou elektrická zařízení. Selhání nebo vadné fungování těchto zařízení bývá hlavním faktorem vypuknutí požárů a může vést také k nebezpečným elektrickým úrazům.

Pro zajištění ochrany lidského života a majetku musí společnosti vyhodnotit rizika elektrických zařízení, analyzovat jejich fyzický stav a neprodleně se vypořádat s potenciálními nebezpečnými situacemi. Zavedení účinného programu údržby a prevence rizik je nákladově efektivním způsobem, jak splnit tyto požadavky.

V této oblasti zajišťujeme následující služby:

Vstupní kontrolu u veškerých elektrických zařízení od hlavního přívodu až po koncová zařízení, která jsou napájena vysokým i nízkým napětím.

  • Při revizi elektrického zařízení provádíme prohlídku, kontrolní měření a přezkoušení celkového stavu.
  • Při revizích elektrických spotřebičů provádíme kontrolní  měření a přezkoušení celkového stavu.
  • Použití infračervené termografie, která s přesností určí místní body, kde dochází k přehřívání. Zajistíme okamžitou nápravu a návrh na zlepšení.
  • Vypracování zprávy o revizi, která určuje bezpečnost provozu elektrického zařízení.
  • Zpracování Protokolu o určení vnějších vlivů.
  • Školení vyhlášky 50/1978 Sb., jak pro jednotlivce, tak pro skupiny.