22000

ISO/IES 20000-1

Informační technologie - Management služeb

Vzhledem k tomu, že se společnosti stávají více závislými na digitálních systémech, je důležité mít osvědčené postupy pro správu IT. Bureau Veritas poskytuje školení pro ISO 20000-1, systém řízení služeb informačních technologií.

Tato celosvětově uznávaná norma Managementu služeb informačních technologií vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod (OGC) v tzv. knihovně ITIL (IT Infrastructure Library).

Účelem certifikace ISO/IES 20000-1 je vnést do oblasti managementu IT služeb a infrastruktury důsledné postupy, ať už interní či externí, které budou přínosem pro zaměstnance i klienty. Hlavním cílem normy ISO/IES 20000-1 je celkový efektivní management IT služeb. Norma je založena na klíčových procesech, od reportingu, rozpočtování a účtování na úrovni managementu IT služeb, až po management zabezpečení informací, dodavatelů, změn a distribuce.

KLÍČOVÉ BENEFITY 

 • IDENTIFIKUJTE RIZIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

  a implementujte příslušné organizační kontroly a postupy podle ISO 20000-1

 • IMPLEMENTUJTE KOMPLEXNÍ POLITIKU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

  specifické pro váš obchodní kontext a potřeby zúčastněných stran

 • OCHRAŇTE SVOU REPUTACI

  ochranou informací o zákaznících a snížením rizika narušení bezpečnosti informací

 • ZAJISTĚTE ZÁKAZNÍKY, REGULAČNÍ ORGÁNY A ZÚČASTNĚNÉ STRANY

  vašich procesů zabezpečení informací certifikací podle ISO 20000-1 u Bureau Veritas