Anti-Bribery

Certifikace ISO 37001: ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

CO JE norma ISO 37001: 2016 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)?

Norma ISO 37001 společnostem umožňuje zavést a nastavit vnitřní politiky, procesy a postupy ke snížení rizik korupce a podezření z netransparentního chování.

MĚJTE VŽDY ČISTOU POVĚST A ŘEKNĚTE NE KORUPCI. ZÍSKEJTE CERTIFIKACI ISO 37001! UŽ STAČÍ JEN VYPLNIT A ODESLAT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

PROČ ISO 37001: 2016 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)?

Korupce je významnou hrozbou pro stabilní fungování organizací a široký rozsah nových právních předpisů posiluje touhu formalizovat systémy řízení s cílem zajistit soulad. OSN nedávno upozornila na korupční rizika a podnikla kroky k jejich omezení. Výsledkem bylo, že 41 zemí přijalo protikorupční legislativu založenou na zákonech v USA a Velké Británii.

To stanoví, že trestní sankce za korupci a neetické praktiky se budou vztahovat nejen na osoby, které přijímají a poskytují úplatky, ale i na ředitele organizací, ve kterých ke korupci došlo. 

V některých zemích je přítomnost systému souladu přímým právním požadavkem, a proto je implementace systému ISO 37001 v souladu se zákonnými požadavky. V jiných zemích certifikace potvrzuje, že organizace autonomně přijímá opatření ke snížení rizika korupce. Certifikace ISO 37001 je zkrátka silným odkazem pro zúčastněné strany, orgány a veřejnost, který vzbuzuje důvěru a zlepšuje image" vaší společnosti.

CERTIFIKACE ISO 37001: 2016 (ABMS) - SYSTÉM MANAGEMENTU proti ÚPLATKÁŘSTVÍ

Certifikace prokazuje soulad s legislativou a transparentnost organizace díky našemu nestrannému ověření politik, procesů a postupů k prevenci korupce. ISO 37001 je zároveň účinným nástrojem k zajištění Governance" pilíře v rámci CSRD směrnice o nefinančním ESG reportingu, podle které budete od roku 2024 přímo nebo nepřímo vykazovat z více než 82 metrik a 1144 datových bodů.

VÝHODY CERTIFIKACE ISO 37001: 2016 (ABMS)

  • Potvrdíte svou shodu se standardem. Díky zavedení a certifikaci systému řízení ISO 37001 bude možné vytvořit postupy ke snížení a prevenci korupčních rizik, jejich odhalování a řízení.
  • Snížíte riziko, že dojde k úplatkům. Implementace ISO 37001 zajišťuje, že lidé pracující jménem společnosti (např. partneři, subdodavatelé, dodavatelé a agenti) jednají čestně. V důsledku toho se snižuje riziko obvinění z nedodržování místních nebo mezinárodních protikorupčních zákonů.
  • Snížíte riziko porušování zákonů v organizaci. Interně formalizovaný systém řízení boje proti korupci symbolizuje etické vedení a správu společnosti, které zapojuje a inspiruje zaměstnance a obchodní partnery k neustálému zlepšování a předcházení rizik korupce. 
  • Získáte lepší image" a důvěru v sociálním a podnikatelském prostředí. Prokážete okolí, že vám oblast etického podnikání není lhostejná a usilujete o zlepšení. Pokud se vinou zaměstnance dostanete do problémů, doložení certifikátu vám navíc může významně pomoci.

# TIP 1: Přečtěte si případovou studii společnosti Pražská plynárenská, která úspěšně implementovala do svého provozu antikorupční systém dle normy ISO 37001.

"... NA ZAČÁTKU BYL JEN NEJASNĚ FORMULOVANÝ NÁPAD. NESMÍRNĚ NÁS PŘEKVAPILO, JAK VELKÉ SYNERGICKÉ EFEKTY PROTIKORUPČNÍ MANAGEMENT MÁ A JAK NÁM POMŮŽE V PŘIPRAVOVANÉM NEFINANČNÍM REPORTINGU."  - SPOLEČNOST PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ

# TIP 2: Poslechněte si rozhovor o Protikorupčním managementu - ISO 37001

Rozhovor odhalí rozdíl v normě 37001 a 37301, pro jaké firmy je norma vhodná a zda je dobré ji mít, pokud vstupujete do tenderů? Dále se také dozvíte, jak deklarovat právě soulad s protikorupčním jednáním.