Anti-Bribery

Certifikace ISO 37001: ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)

CO JE norma ISO 37001: 2016 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)?

Norma ISO 37001 společnostem umožňuje zavést a nastavit vnitřní politiky, procesy a postupy ke snížení rizik korupce a podezření z netransparentního chování.

MĚJTE VŽDY ČISTOU POVĚST A ŘEKNĚTE NE KORUPCI. ZÍSKEJTE CERTIFIKACI ISO 37001! UŽ STAČÍ JEN VYPLNIT A ODESLAT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

PROČ ISO 37001: 2016 - ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM (ABMS)?

Korupce je významnou hrozbou pro stabilní fungování organizací a široký rozsah nových právních předpisů posiluje touhu formalizovat systémy řízení s cílem zajistit soulad. OSN nedávno upozornila na korupční rizika a podnikla kroky k jejich omezení. Výsledkem bylo, že 41 zemí přijalo protikorupční legislativu založenou na zákonech v USA a Velké Británii.

To stanoví, že trestní sankce za korupci a neetické praktiky se budou vztahovat nejen na osoby, které přijímají a poskytují úplatky, ale i na ředitele organizací, ve kterých ke korupci došlo. 

V některých zemích je přítomnost systému souladu přímým právním požadavkem, a proto je implementace systému ISO 37001 v souladu se zákonnými požadavky. V jiných zemích certifikace potvrzuje, že organizace autonomně přijímá opatření ke snížení rizika korupce. Certifikace ISO 37001 je zkrátka silným odkazem pro zúčastněné strany, orgány a veřejnost, který vzbuzuje důvěru a zlepšuje image" vaší společnosti.

CERTIFIKACE ISO 37001: 2016 (ABMS) - SYSTÉM MANAGEMENTU proti ÚPLATKÁŘSTVÍ

Certifikace prokazuje soulad s legislativou a transparentnost organizace díky našemu nestrannému ověření politik, procesů a postupů k prevenci korupce. ISO 37001 je zároveň účinným nástrojem k zajištění Governance" pilíře v rámci CSRD směrnice o nefinančním ESG reportingu, podle které budete od roku 2024 přímo nebo nepřímo vykazovat z více než 82 metrik a 1144 datových bodů.

VÝHODY CERTIFIKACE ISO 37001: 2016 (ABMS)

  • Potvrdíte svou shodu se standardem. Díky zavedení a certifikaci systému řízení ISO 37001 bude možné vytvořit postupy ke snížení a prevenci korupčních rizik, jejich odhalování a řízení.
  • Snížíte riziko, že dojde k úplatkům. Implementace ISO 37001 zajišťuje, že lidé pracující jménem společnosti (např. partneři, subdodavatelé, dodavatelé a agenti) jednají čestně. V důsledku toho se snižuje riziko obvinění z nedodržování místních nebo mezinárodních protikorupčních zákonů.
  • Snížíte riziko porušování zákonů v organizaci. Interně formalizovaný systém řízení boje proti korupci symbolizuje etické vedení a správu společnosti, které zapojuje a inspiruje zaměstnance a obchodní partnery k neustálému zlepšování a předcházení rizik korupce. 
  • Získáte lepší image" a důvěru v sociálním a podnikatelském prostředí. Prokážete okolí, že vám oblast etického podnikání není lhostejná a usilujete o zlepšení. Pokud se vinou zaměstnance dostanete do problémů, doložení certifikátu vám navíc může významně pomoci.

# TIP: Poslechněte si rozhovor o Protikorupčním managementu - ISO 37001

Rozhovor odhalí rozdíl v normě 37001 a 37301, pro jaké firmy je norma vhodná a zda je dobré ji mít, pokud vstupujete do tenderů? Dále se také dozvíte, jak deklarovat právě soulad s protikorupčním jednáním.